یادکرد این صفحه

اطلاعات کتاب‌شناسی برای مرد

  • نام صفحه: مرد
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان ویکی جنسیت
  • ناشر: ویکی جنسیت، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۱۴ فوریه ۲۰۲۳ ‏۱۲:۰۴ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۶ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۱۸:۲۸ UTC
  • نشانی پایدار: https://fa.wikigender.ir/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AF&oldid=41167
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 41167