انتقادات به موج چهارم فمینیسم

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو


انتقادات به موج چهارم

  1. هنوز چنین موجی اتفاق نیفتاده و در این مورد اختلاف نظر است.
  2. فضای مجازی، نقض غرض است. چون موج چهارم می‌گوید یکی از اهداف، مبارزه با سکسیسم است. در حالی‌که در فضای مجازی احتمال سکسیسم بیشتر است، و یک آقایی می‌تواند به راحتی متلک بگوید. یعنی امکان و فضایی ایجاد می‌کند که افراد برای شما مزاحمت ایجاد کنند. پس در فضای مجازی بیشتر زنان را ابژه می‌کند و فضایی ایجاد می‌کند که بیشتر مردان، زنان را اذیت می‌کنند.
  3. عدم دسترسی برای افراد کمتر برخوردار؛ امکان دسترسی آزاد برای همه افراد وجود ندارد. این‌ها طرفدار نظریه تلاقی هستند. صدای همه باید شنیده شود اما آن‌ها که در گوشه و کنارند و دسترسی به اینترنت ندارند، چه می‌شود. در حالی که شما می‌گفتید به حاشیه‌ها می‌خواهید توجه کنید.
  4. تجربه زیسته زنان است. صرفاً بحث‌های علمی و آکادمیک در آن وجود ندارد.
  5. پیگیری قانونی در آن وجود ندارد.

اما این موج صدای همه را می‌شنود و به قدرتمندکردن زنان و فمینیست می‌تواند کمک کند.

فمینیست موج چهارم

افراد فعال: لورا بیتس(Bates) کتاب The Feminist fourth wave By: prudence chamberlain

مقالات .Y ouhg Feminist , Femenism & digital media By. Sue Jacksona

نظریه کوپیر

یعنی مرزی بین جنس قائل نمی‌شویم و افراد در گرایش‌های جنسی خود، بحث همجنس خواهی نیست. مثلاً ممکن است یک فرد در طول زندگی خود، انواع مختلف این گرایش‌های جنسی را داشته باشد و هیچ انتخاب خاصی وجود ندارد. یعنی مرز بین زن و مردی وجود ندارد. و مرزها در نوردیدند. و موج چهارم هم همین است. پس موج چهارم تولید جدیدی نیست و مبانی نظری موج چهارم، همان مبانی نظری موج‌های قبل است. یعنی افرادی که می‌گویند موج چهارم نداریم. ایشان؛ چون نظریه کوپیر و نظریه تلاقی که همان مبانی نظری موج‌های دیگر است، در این موج هم هست. پس تولید جدیدی شکل نگرفته است.

منبع

  • جزوه دکتر حاج اسماعیلی