انواع خانواده

از ویکی جنسیت

انواع خانواده؛ شکل‌های متفاوت خانواده بر اساس دسته‌بندی‌های گوناگون.

مطالعه تاريخ تحول خانواده نشان می‌دهد که نهاد خانواده در جوامع معاصر، از نظر کاربرد، کارکرد، شیوۀ معيشت و ساخت، به اشکال متنوعى درآمده و انواع مختلفى به خود ديده است.

انواع خانواده بر اساس کاربرد

پژوهشگران حوزه خانواده، این نهاد را با رویکردهای گوناگونی دسته‌بندب کرده‌‎اند.[۱] از نظر کاربردی خانواده به دو نوع زیر تقسیم می‌شود:

 1. زيستي؛ خانواده‌ای متشکل از پدر، مادر و فرزندان است.
 2. آماری؛ شامل افرادی می‌شود که با هم در زير يک سقف زندگي کرده و دور يک سفره غذا مي‌خورند و در مسائل اقتصادی با یکدیگر مشترک هستند.[۲]

انواع خانواده بر اساس کارکرد

در این دیدگاه تقسیم خانواده بر اساس هدف آن یعنی جهت‌یابی و فرزندزایی است:

 1. جهت‌یابی؛ خانواده‌ از آن جهت مورد توجه است که کودک در آن به دنيا آمده، رشد کرده و گرايش‌ها و سوگيری‌های خود را از آن کسب کرده است.
 2. فرزندزایی؛ خانوادۀ متشکل از زن، شوهر و فرزندان، از حیث توليد مثل به‌عنوان کارکرد اصلي خانواده، مورد توجه است.[۳]

انواع خانواده بر اساس شیوۀ معیشت و سبک زندگی

طبق این دیدگاه خانواده شامل سه قسم شهری، روستايي و عشايری است. [۴]

انواع خانواده بر اساس ساختار و روابط اعضا

این تقسیم‌بندی در انواع خانواده، متداول‌ترین نوع است که خانواده‌ هسته‌ای، خانواده‌ گسترده و خانواده‌ مشترک را دربر‌ می‌گیرد:

 1. خانواده هسته‌ای: متشکل از زن‌ و شوهر و فرزندان‌ ‌است. امروزه به‌طور متوسط، خانواده هسته‌ای از هر ده‌ خانواده، 9 مورد را شامل می‌شود.[۵]
 2. خانواده‌ گسترده: این نوع خانواده، غالبا بیش‌ از دو نسل را‌ شامل‌ می‌شود؛ والدین، پدربزرگ‌، مادربزرگ‌ و فرزندان و در برخی موارد سایر بستگان‌ تشکیل دهندۀ این خانواده خواهند بود. عمدتاً‌ در مناطق‌ کشاورزی‌ این‌ خانواده‌ها رواج دارند.[۶]
 3. خانواده‌ مشترک: گروهی‌ از افراد که به‌ شکل‌ مشترک‌ زندگی‌ می‌کنند و این‌ زندگی‌ اشتراکی‌ از گروه‌های‌ هسته‌ای مختلف‌ ‌ تشکیل‌ شده که در آشپزی، غذا خوردن، مراقبت‌ از کودک‌ و کار کردن‌ با یکدیگر مشارکت دارند و تصمیمات در آن به‌صورت جمعی‌ اتخاذ می‌شود. مالکیت‌ دارایی و اموال‌ ‌ نیز به‌طور اشتراکی‌ است.[۷]

جستارهای وابسته

پانویس

 1. تقوی، «مبانی جمعیت‌شناسی»، 1381ش، ص58.
 2. مهدی‌پور، «بررسی سیر تحول نظام خانواده در ایران»، 1393ش، ص9-10.
 3. مهدی‌پور، «بررسی سیر تحول نظام خانواده در ایران»، 1393ش، ص 9-10.
 4. مهدی‌پور، «بررسی سیر تحول نظام خانواده در ایران»، 1393ش، ص 9-10.
 5. نوابی‌نژاد، «خانوادۀ معاصر، گونه‌شناسی و مشکلات آن»، 1379ش، ص111-112.
 6. نوابی‌نژاد، «خانوادۀ معاصر، گونه‌شناسی و مشکلات آن»، 1379ش، ص111-112.
 7. نوابی‌نژاد، «خانوادۀ معاصر، گونه‌شناسی و مشکلات آن»، 1379ش، ص111-112.

منابع

 • تقوی، نعمت‌اله، مباني جمعيت‌شناسي، تبريز، دانیال، 1381ش.
 • مهدی‌پور، صمصام، «بررسی سیر تحول نظام خانواده در ایران» ، کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، 1393ش.
 • نو‌ابی‌نژاد، شکوه، «خانوادة‌ معاصر، گونه‌شناسی‌ و مشکلات‌ آن»، کتاب نقد، شماره 17، 1379ش.