مأخذشناسی زنان بیوه

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو

زنان بیوه؛ معرفی آثار مربوط به زنان بیوه.

بیوه در مقابل دوشیزه به زنی که ازدواج کرده و از همسرش جدا شده و یا شوهرش مرده است، گفته می‌شود. بنابر این واژۀ بیوه متضمن دو معناست، یعنی مرد یا زنی که همسرش مرده، یا مرد یا زنی که همسرش طلاق گرفته، دربارۀ هر معنا در جامعه وضعیت دوگانه‌ای وجود دارد.

https://www.cgie.org.ir/fa/article/239474/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%87

مقالات

 1. احمدی، مهدی، نقد مقالۀ حکم نفقۀ زن بیوه بر اساس آیۀ 240 سورۀ بقره، مجله : مطالعات جنسیّت و خانواده » بهار و تابستان 1401 - شماره 16 رتبه علمی-پژوهشی (حوزه علمیه/ISC (‎24 صفحه - از 69 تا 92 )[۱]
 2. مهاجر میلانی، امیر، حکم نفقۀ زن بیوه بر اساس آیه 240 سورۀ بقره، مجله : مطالعات جنسیّت و خانواده » پاییز و زمستان 1394 - شماره 5 ISC (‎38 صفحه - از 99 تا 136 )[۲]
 3. فدک خواه، م، نقد: قهقهه ای برای بیوه زن ها (نگاهی به نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ»)، مجله : نمایش » مرداد 1385 - شماره 83 (‎2 صفحه - از 40 تا 41 )[۳]
 4. مینوی، مجتبی، چگونه بیوه زن پارسا تسلی یافت؟، مجله : یغما » خرداد 1328 - شماره 13 (‎5 صفحه - از 100 تا 104 )[۴]
 5. آپدایک، جان، مترجم : راسل ادسون، بیوه زن: سال خوردگی: دو روایت، مجله : هفت » مرداد 1385 - شماره 30 (‎2 صفحه - از 30 تا 31 )[۵]
 6. معاونی، آزاده، مهمان‌سرای بیوه‌های جوان (در میان زن‌های داعشی)معرفی کتاب، مجله : پژواک زنان در تاریخ » تابستان 1400 - شماره 4 (‎23 صفحه - از 135 تا 157 )[۶]
 7. خسروان، شهلا؛ صالحی، شایسته؛ احمدی، فضل اله؛ منصوریان، محمدرضا، تجربه زنان بیوه سرپرست خانواده از تغییر نقش: مطالعه کیفی، تحقیقات کیفی در علوم سلامت، دوره2، شماره1، صفحات62-75، سال 1392[۷]
 8. امانی، مهدی، جمعیت شناسی بیوه زنان در ایران بر اساس آمارگیری ها و سرشماری ها، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، دوره1، شماره1، صفحات43-60، سال1385[۸]
 9. ملایی نژاد، میترا؛ کهن، شهناز؛ غدیریان، فرزانه، تجربیات زیسته بیوه زنان از چالش های مرتبط با نیازهای عاطفی و جنسی: یک مطالعه پدیدارشناسی، مجله زنان مامایی و نازایی ایران، دوره20، شماره6، صفحات80-95، سال1396 [۹]
 10. ایزدی، رحیمه؛ کاظمی، مجید؛ عبدلی، فاطمه،اثربخشی مشارکت در فعالیت های گروهی اوقات فراغت بر احساس تنهایی و سلامت عمومی زنان سالمند بیوه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره18، شماره9، صفحات861-874، سال1398[۱۰]
 11. شاهیاری حیدرلو، زهرا؛ چراغی کوتیانی، اسماعیل، آسیب‌شناسی نقش دولت در قبال زنان بیوه، دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب های اجتماعی، نوع مقاله: تخصصی، دوره 1، شماره 1، صفحه 43-58، شهریور 1398[۱۱]
 12. زارعی، سلمان، نقش تعدیل کنندگی خودشفقت ورزی در رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان شناختی زنان بیوه، محل انتشار: فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان، شماره 2، دوره 19، سال انتشار 1400[۱۲]

همایش

 1. رسول زاده اقدم، صمد؛ سعادتی، موسی؛ منتظری خوش، حسن، بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر نگرش جامعه نسبت به زنان بیوه شهر پیرانشهر، همایش ملی خانواده و مسائل نو پدید؛ سال انتشار 1395[۱۳]
 2. معزی، مهدیه؛ حیدری، حسن؛ آل یاسین، سیدعلی، مقایسه سرسختی روانشناختی و امید به زندگی زنان مطلقه و بیوه شهر اصفهان، محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، سال انتشار 1395[۱۴]
 3. اقاجانبگلو، سوسن؛ میرزایی، امیر، بررسی مقایسه ای نیازهای اساسی و عاطفه مثبت و منفی در همسران شهید، زنان بیوه و زنان شوهر دار درشهر اصفهان، محل انتشار: ماهنامه «علوم انسانی اسلامی»، شماره 10، دوره 1، سال انتشار 1395[۱۵]
 4. براهویی، مهرنگار؛ محمد حسنی لوطک، محمدنعیم، بررسی عوامل تنش زای روحی، روانی در کاهش تمایل به ازدواج مجدد زنان بیوه شهر زاهدان، محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، سال انتشار 1394[۱۶]
 5. رضایی، جمال؛ رضایی، سعید؛ احمدی، هادی؛ عزیزی عزیزآبادی، فریده، بررسی وضعیت سلامت روانی، عزت نفس، و قابلیت شناختی زنان روسپی و زنان بیوه (بی سرپرست)، محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، سال انتشار 1394[۱۷]

کتب

 • معاونی، آزاده، مهمان‌خانه بیوه‌های جوان، ناشر: کتابستان معرفت؛ مترجمان: معصومه فخارموحد، احمد قدیمی؛ ویراستار: احمد تقی‌خانی، سال چاپ: 1399[۱۸]

پایان‌نامه‌ها

 1. زهرا، نجفی، تجربه های زیسته زنان بیوه شهرتهران، استاد راهنما: فاطمه جمیلی کهنه شهری؛ استاد مشاور: مریم قاضی نژاد؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی - 1393 - [کارشناسی ارشد][۱۹]
 2. عمادی، معصومه، مقایسه ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی زنان مطلقه با زنان بیوه شهر اهواز، استاد راهنما: صدرالدین خسروی؛ غیر دولتی - دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - 1394 - [کارشناسی ارشد][۲۰]

پانویس

 1. احمدی، مهدی، نقد مقالۀ حکم نفقۀ زن بیوه بر اساس آیۀ 240 سورۀ بقره، بهار و تابستان 1401ش
 2. مهاجر میلانی، امیر، حکم نفقۀ زن بیوه بر اساس آیه 240 سورۀ بقره، پاییز و زمستان 1394ش
 3. فدک خواه، م، نقد: قهقهه ای برای بیوه زن ها (نگاهی به نمایش «بیوه های غمگین سالار جنگ»)، مرداد 1385ش
 4. مینوی، مجتبی، چگونه بیوه زن پارسا تسلی یافت؟، خرداد 1328ش
 5. آپدایک، جان، بیوه زن: سال خوردگی: دو روایت، مرداد 1385ش
 6. معاونی، آزاده، مهمان‌سرای بیوه‌های جوان (در میان زن‌های داعشی)معرفی کتاب، تابستان 1400ش
 7. خسروان، شهلا؛ صالحی، شایسته؛ احمدی، فضل اله؛ منصوریان، محمدرضا، تجربه زنان بیوه سرپرست خانواده از تغییر نقش: مطالعه کیفی، سال1392ش
 8. امانی، مهدی، جمعیت شناسی بیوه زنان در ایران بر اساس آمارگیری ها و سرشماری ها، سال1385ش
 9. ملایی نژاد، میترا؛ کهن، شهناز؛ غدیریان، فرزانه، تجربیات زیسته بیوه زنان از چالش های مرتبط با نیازهای عاطفی و جنسی: یک مطالعه پدیدارشناسی، سال1396ش 
 10. ایزدی، رحیمه؛ کاظمی، مجید؛ عبدلی، فاطمه،اثربخشی مشارکت در فعالیت های گروهی اوقات فراغت بر احساس تنهایی و سلامت عمومی زنان سالمند بیوه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، سال1398ش
 11. شاهیاری حیدرلو، زهرا؛ چراغی کوتیانی، اسماعیل، آسیب‌شناسی نقش دولت در قبال زنان بیوه، شهریور 1398ش
 12. زارعی، سلمان، نقش تعدیل کنندگی خودشفقت ورزی در رابطه بین نشانگان افسردگی با بهزیستی روان شناختی زنان بیوه، 1400ش
 13. رسول زاده اقدم، صمد؛ سعادتی، موسی؛ منتظری خوش، حسن، بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر نگرش جامعه نسبت به زنان بیوه شهر پیرانشهر، 1395ش
 14. معزی، مهدیه؛ حیدری، حسن؛ آل یاسین، سیدعلی، مقایسه سرسختی روانشناختی و امید به زندگی زنان مطلقه و بیوه شهر اصفهان، 1395ش
 15. اقاجانبگلو، سوسن؛ میرزایی، امیر، بررسی مقایسه ای نیازهای اساسی و عاطفه مثبت و منفی در همسران شهید، زنان بیوه و زنان شوهر دار درشهر اصفهان، 1395ش
 16. براهویی، مهرنگار؛ محمد حسنی لوطک، محمدنعیم، بررسی عوامل تنش زای روحی، روانی در کاهش تمایل به ازدواج مجدد زنان بیوه شهر زاهدان، 1394ش
 17. رضایی، جمال؛ رضایی، سعید؛ احمدی، هادی؛ عزیزی عزیزآبادی، فریده، بررسی وضعیت سلامت روانی، عزت نفس، و قابلیت شناختی زنان روسپی و زنان بیوه(بی سرپرست)، 1394ش
 18. معاونی، آزاده، مهمان‌خانه بیوه‌های جوان، سال 1399ش
 19. زهرا، نجفی، تجربه های زیسته زنان بیوه شهرتهران، 1393ش
 20. عمادی، معصومه، مقایسه ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی زنان مطلقه با زنان بیوه شهر اهواز، 1394ش

منبع

 • ((زنان بیوه))، سایت نورمگز، بازدید11بهمن ۱۴۰۱
 • ((زنان بیوه))، سایت گیسوم، بازدید11بهمن ۱۴۰۱
 • ((زنان بیوه))، سایت علم نت، بازدید11بهمن ۱۴۰۱
 • ((زنان بیوه))، سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بازدید11بهمن ۱۴۰۱
 • ((زنان بیوه))، سایت سیویلیکا، بازدید11بهمن ۱۴۰۱
 • ((زنان بیوه))، سایت سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه شاهد، بازدید11بهمن ۱۴۰۱