مأخذ شناسی خواستگاری

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خواستگاری؛ معرفی آثار مربوط به خواستگاری و آداب آن.

خواستگاری یک جلسه دو طرفه است که برای آشنایی بیشتر دو خانواده برگزار می‌شود و یک رسمی دیرینه و مقدمه‌ای پراهمیت بر پیمان زناشویی است. خواستگاری،اهمیت خانواده و نقش آنان را در ازدواج نشان می‌دهد. ممکن است در هر خانواده‌ای به شکلی خاص برگزار شود. پس باید هر دو طرف آداب خواستگاری و نحوه برخورد و رفتار مناسب با یکدیگر را بدانند. خواستگاری به لحاظ برخورداری از مسائل و پاره‌ای احکام مهم نیازمند بررسی، تبیین احکام و پاسخ به پرسش‌هایی می‌باشد که کمتر در کتاب‌های فقهی و حقوقی بدان توجه شده است.

https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/421221-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

مقالات

 1. ربیعی، علی‌اکبر، بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی، مجله : مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی » بهار و تابستان 1397 - شماره 49 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎12 صفحه - از 46 تا 57 )[۱]
 2. طاهری شهاب، سید محمد، خواستگاری نادرشاه افشار از الیزابت دختر پطر کبیر، مجله : وحید » مهر 1345 - شماره 34 (‎4 صفحه - از 871 تا 874 ) [۲]
 3. فتحعلی بیگی، داود، سایه ای از شبیه مضحک: شرحی بر اجرای نمایش، «خواستگاری»، مجله : کتاب صحنه » مهر 1384 - شماره 44 (‎2 صفحه - از 60 تا 61 )[۳]
 4. فاطمی، موسی، لرکی ها (آداب عروسی لرکی ها از خواستگاری تا پاگشا)، مجله : هنر و مردم » بهمن 1353 - شماره 148 (‎9 صفحه - از 52 تا 60 )[۴]
 5. مقدادی، محمد مهدی، خواستگاری در فقه و حقوق، مجله : مطالعات راهبردی زنان » پاییز 1383 - شماره 25 ISC (‎24 صفحه - از 268 تا 291 )[۵]
 6. تفضلی، احمد، خواستگاری افراسیاب از اسپندارمد (نمونه ای از بن مایه اغوا در اساطیر ایرانی)، مجله : ایران نامه » زمستان 1367 - شماره 26 (‎14 صفحه - از 189 تا 202 )[۶]
 7. همایونی، صادق، خواستگاری - نامزدی - عقد و عروسی در شیراز، مجله : خرد و کوشش » بهار 1354 - شماره 16 (‎9 صفحه - از 86 تا 9[۷]
 8. مکری، محمد، بازی خرمایله یا خواستگاری از شرف نسا، مجله : یغما » آذر 1328 - شماره 19 (‎6 صفحه - از 428 تا 433 )[۸]
 9. توکلی کرمانی، سعید، خواستگاری و نامزدی، مجله : دادرسی » مرداد 1376 - شماره 3 (‎4 صفحه - از 31 تا 34 )[۹]
 10. رضایی، محدثه، خواستگاری با انگشتان جوهری، مجله : گلستانه » آبان 1389 - شماره 108 (‎2 صفحه - از 72 تا 73 )[۱۰]
 11. فروزان فرد، هدیه، خشونت علیه زنان به هنگام خواستگاری، مجله : مطالعات حقوق » زمستان 1399، دوره جدید - شماره 13 (‎10 صفحه - از 51 تا 60 )[۱۱]
 12. سعید، مریم؛ شریعتی فر، سیدعلی اکبر؛ روزبهانی، سعید؛ بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ، مجله : تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) » تابستان 1400- شماره 48 رتبه A (دانشگاه آزاد (‎19 صفحه - از 369 تا 387 )[۱۲]
 13. دامادی، محسن، خواستگاری، مجله : چیستا » دی و بهمن 1374 - شماره 124 و 125 (‎6 صفحه - از 408 تا 413 [۱۳]
 14. سیدعلی، علوی قزوینی، خواستگاری (فقهی – حقوقی)، مجله : دانشنامه جهان اسلام » جلد 16 (خلعت پوشان - داعی) (‎7 صفحه - از 333 تا 339 )[۱۴]
 15. چخوف، آنتون، خواستگاری،(کمدی در یک پرده)، مترجم: جوان شیر، ا، مجله : فرهنگ نو » دی 1331 - شماره 3 (‎10 صفحه - از 37 تا 46 )[۱۵]
 16. فتحی، مریم،(ابعاد فرهنگی اجتماعی) خواستگاری، مجله : دانشنامه جهان اسلام » جلد 16 (خلعت پوشان - داعی) (‎3 صفحه - از 339 تا 341 )[۱۶]
 17. قدیریان، محمد، خواستگاری، مجله : دانشنامه حج و حرمین شریفین » جلد 7 (حدائق سبعه - خیزران) (‎12 صفحه - از 642 تا 653 )[۱۷]
 18. شاهیاری حیدرلو، زهرا، چراغی کوتیانی،اسماعیل؛ (مقاله پژوهشی حوزه) بررسی و نقد حرمت خواستگاری مخطوبه در فقه امامیه،فقه تابستان 1401، سال بیست و نهم - شماره 110 رتبه علمی-پژوهشی (حوزه علمیه/ISC (‎31 صفحه - از 9 تا 39 )[۱۸]
 19. قاسم زاده، سید مرتضی، اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن، منبع: دیدگاه های حقوقی ۱۳۷۹ شماره ۱۹ و ۲۰[۱۹]
 20. سید ابوالفضل، موسویان، علی اصغر؛ حدیدی، بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری
 21. (مقاله پژوهشی حوزه)، جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان 1398 شماره 17[۲۰]
 22. لطفی، اسدالله، قربانی، فتح الله، خواستگاری از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، منبع: بانوان شیعه سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۰[۲۱]
 23. هاشمی، احسان الله، ازدواج و خواستگاری در اردستان، منبع: آینده سال پانزدهم دی تا اسفند ۱۳۶۸ شماره ۱۰ تا ۱۲[۲۲]
 24. توکلی کرمانی، سعید، خواستگاری و نامزدی، منبع: دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۳[۲۳]
 25. فریور، بابک، نکات مهم خواستگاری، منبع: روانشناسی شادکامی و موفقیت سال هفتم اسفند ۱۳۸۸ شماره ۷۳[۲۴]
 26. طاهرخانی، شادی، تاثیر اصالت ایرانی-تورانی نگارگر در نمایش جایگاه اجتماعی زن نگاره های خواستگاری نسخه مصور ورقه و گلشاه،پیکره، دروه10،شماره25، صفحات66-50، سال1400[۲۵]
 27. بیات، علی؛ رفیعی هنر، حمید، بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری
 28. فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) ، دوره23، شماره69، صفحات77-53، سال1397 [۲۶]
 29. اسمعیل طلایی، فاطمه؛ شریعتمدار، آسیا ؛ برجعلی، احمد؛ فرحبخش کیومرث؛ خونین زاده، محمدحسین، خواستگاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم،فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره)، دوره10، شماره40، صفحات28-1، سال1398[۲۷]
 30. احمدابوالجود، احمدالسیدمحمد، روابط قبل از خواستگار ی: آسیب ها و سلامت آن،طب و تزکیه، دوره53، صفحات61-55، سال1383 [۲۸]
 31. جعفری، طاهره؛ کوهستانی، مریم؛ نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه در سال 96-1395)، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره17، شماره40، سال1397[۲۹]
 32. محمدیان، علی، ناجم حصاری، محمد، درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولی دختر،
 33. 1401 سال انتشار فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی شماره 67، دوره 18،[۳۰]

همایش

 1. گراوند، حسین؛ نوابخش، فرزاد؛ مشهدی، ژیلا، بحران همسرگزینی در شهرستان کوهدشت با تاکید بر نبودن خواستگار برای دختران در سن ازدواج سال 1395، سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، 1396 سال انتشار[۳۱]
 2. شفیعی، علی، تحلیل انتقادی رویکرد فقه سنتی نص گرا به حقوق زنان (مورد پژوهی حق زن در نگاه به خواستگار)،همایش ملی زنان و حیات اجتماعی،1399[۳۲]

کتب

 1. صمصام‌شریعت، علیرضا، گفت‌و‌گوها و آزمون خواستگاری: مهارت‌هایی برای شناخت بیشتر، ناشر: قلم زرین، سال چاپ: 1397[۳۳]
 2. فاطمی‌سیرت، سیداسلام،80 کلید روانشناسی قبل از ازدواج (مجردها بخوانند)، ناشر: عصر جوان، سال چاپ: 1396[۳۴]
 3. گروه وکلای پایه یک دادگستری سفیران صلح و قانون، وکیل‌یار خانواده: ازدواج (خواستگاری. عقد)، طلاق (توافقی)، مهریه، نفقه، تمکین، حضانت، اجرت‌المثل، عقد موقت (صیغه)، نحوه محاسبه مهریه (به ارزش روز)،
 4. ناشر: سخنوران، سال چاپ: 1396[۳۵]
 5. حسینی، سیدحسین، آیین خواستگاری و ازدواج، ناشر: منیر، سال چاپ: 1396[۳۶]
 6. هاشمی‌پور، بیژن، نکته‌های طلایی در خواستگاری، ازدواج، زندگی زناشویی و بارداری، ناشر: شیخ الاسلام احمد جام (مکتبه البشری)، سال چاپ: 1395[۳۷]
 7. مظاهری، علی‌اکبر؛ یوسفی، رقیه؛ دهقانی‌زاده، محمدرضا؛ کوثری، فاطمه، دختران و انتخاب همسر: خواستگاری عاقلانه و حیامندانه دختران از پسران، ناشر: عطش، سال چاپ: 1395[۳۸]
 8. طاهرنژاد، امید، مراسم خواستگاری در قرآن، ناشر: شبنما، سال چاپ: 1397[۳۹]
 9. بابایی، حسن، قوانین و مقررات مربوط به حمایت از خانواده به انضمام: مواد مربوط به خواستگاری، موانع نکاح، شرایط صحت نکاح، کلیات طلاق، اقسام طلاق، ...، ناشر: نسیم تحول، سال چاپ: 1394[۴۰]
 10. معظمی‌گودرزی، شهره، بررسی خواستگاری در فقه و حقوق، ناشر: نیک ملکی، سال چاپ: 1391[۴۱]
 11. السادات حسینی، نفیسه، یک عمر یک انتخاب: مجموعه سوالات خواستگاری، ناشر: دژ نپشت، سال چاپ: 1390[۴۲]
 12. رادمنش، مسلم، سوالات خواستگاری: مبانی انتخاب همسر و چگونگی شناخت خواستگار، ناشر: رسانه تخصصی، سال چاپ: 1394[۴۳]
 13. بابایی، علی؛ بابایی، مجتبی؛ سجادییان، پریناز؛ بابایی، زینب، بهترین راه انتخاب همسر و دوران خوب نامزدی، ناشر: دارخوین، سال چاپ: 1397[۴۴]
 14. اسدی، سیف‌الله، خواستگاری، ازدواج، زندگی، ناشر: ورشان، سال چاپ: 1381[۴۵]
 15. یزدخواستی، حمیدرضا، خواستگاری به سبک ایرانی، ناشر: ما دوتا، سال چاپ: 1390[۴۶]
 16. هادیان، فاطمه؛ سه‌ترکی‌مقدم، سمیه؛ عسگری، لیلا، خواستگاری حواس جمع می‌خواهد: روش‌های آشنایی و مراسم خواستگاری و نامزدی، ناشر: حدیث راه عشق، سال چاپ: 1393[۴۷]
 17. هاشمی‌محجوب، سیدمصطفی، خواستگاری تلاشی برای خوشبختی: ویژه دختران و پسران، ناشر: ملک اعظم، سال چاپ: 1396[۴۸]
 18. پلنگ‌پوش، منیژه، خواستگاری (90 نکته کاربردی برای مراسم خواستگاری)، ناشر: الف، سال چاپ: 1388[۴۹]
 19. صمصام‌شریعت، علیرضا، گفت‌و‌گوها و آزمون خواستگاری: مهارت‌هایی برای شناخت بیشتر، ناشر: قلم زرین، سال چاپ: 1397[۵۰]
 20. طاهرنژاد، امید، مراسم خواستگاری در قرآن، ناشر: شبنما، سال چاپ: 1397[۵۱]
 21. میرصمدزاده، بهنام، از خواستگاری تا زمان عقد، ناشر: آب خست، سال چاپ: 1398[۵۲]
 22. خیراندیش، سعید، از خواستگاری تا عروسی، ناشر: رزا، سال چاپ: 1398[۵۳]
 23. احمدی‌نژادفرسنگی، نعیم، راهنمای یک خواستگاری موفق: کتاب برگزیده در نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری، ناشر: صالحیان، سال چاپ: 1397[۵۴]
 24. الهایی، ماجد؛ عفراویان، زینب، نکات طلایی دوران خواستگاری: سئوالات قبل از خواستگاری، تشخیص اختلالات شخصیتی قبل از ازدواج، ناشر: خوزان، سال چاپ: 1398[۵۵]
 25. اسماعیلی، سمیرا، صفر تا صد یک خواستگاری موفق (جلد 1)، ناشر: سایلاو، سال چاپ: 1399[۵۶]
 26. حسینی‌اطهر، علیرضا، خواستگاری و نکاح معتده از منظر فریقین، ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، سال چاپ: 1401[۵۷]
 27. مطهری، مرتضی، حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام: خواستگاری، مهر، نفقه، ارث و طلاق (جلد 2)، ناشر: بینش مطهر، سال چاپ: 1400[۵۸]
 28. رضایی‌زاده، محمد، خواستگاری و سرنوشت، ناشر: محمد رضایی‌زاده، سال چاپ: 1373[۵۹]
 29. اسماعیلی، سمیرا، صفر تا صد یک خواستگاری موفق (جلد 2)، ناشر: سایلاو، سال چاپ: 1399[۶۰]

پایان‌نامه‌ها

 1. معینی، حسن، بررسی چگونگی هدایت بازیگر برای ارائه کاراکترهای روان‌نژند و روان‌پریش با تکیه بر سه اثر چخوف (مرغ دریایی، جشن سالگرد، خواستگاری)؛ عنوان بخش عملی: کارگردانی نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار، استاد راهنما: اسماعیل شفیعی، استاد مشاور: محمود دهقانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه هنر - دانشکده سینما و تئاتر - 1393 - [کارشناسی ارشد][۶۱]
 2. دوگانی آغچغلو، ولی اله، بررسی احکام فقهی و حقوقی بین زن و مرد در دوران خواستگاری و نامزدی از نظر فریقین، استاد راهنما: محمد رضا علمی سولا، استاد مشاور: علیرضا، عابدی سر آسیا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1392 - [کارشناسی ارشد][۶۲]
 3. صدیق، مریم، رئالیسم خیالپردازانه در نظریات اجرایی یوگنی واختانگوف – پروژه عملی: کارگردانی نمایش خواستگاری اثر آنتوان چخوف، استاد راهنما: هدی حامد سقایان، استاد مشاور: دلخواه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری - 1388 - [کارشناسی ارشد][۶۳]
 4. خدایاری شوطی، سعیده، حقوق خواستگاری و نامزدی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، استاد راهنما: حیدر باقری اصل، استاد مشاور: سیدمحمدتقی علوی، دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1394 - [کارشناسی ارشد][۶۴]
 5. اسلامی، مهدی، بررسی فقهی وحقوقی خواستگاری، استاد راهنما: سعید ابراهیمی، استاد مشاور: محمد مهدی زارعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی - 1393 - [کارشناسی ارشد][۶۵]
 6. شایسته، ایوب، احکام خواستگاری و آثار فقهی حقوقی آن، استاد راهنما: حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داورزنی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ استاد مشاور: محمدرضا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رضوان‌طلب، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد1396[۶۶]
 7. مصلح، محمدصالح، مبانی فقهی احکام ازدواج درقانون مدنی افغانستان وتطبیق آن بادیدگاه صاحب جواهر، استاد راهنما: اسدالله لطفی، استاد مشاور: حسین نمازی‌فر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده الهیات،
 8. پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد1390[۶۷]
 9. عبدالحسین، ابراهیم، بررسی احکام خواستگاری در فقه امامیه، استاد راهنما: مجید النیسی، جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه مجازی المصطفی (ص)، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد1400[۶۸]
 10. معینی، حسن، بررسی چگونگی هدایت بازیگر برای ارائه کاراکترهای روان‌نژند و روان‌پریش با تکیه بر سه اثر چخوف (مرغ دریایی، جشن سالگرد، خواستگاری)؛ عنوان بخش عملی: کارگردانی نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار، استاد راهنما: اسماعیل شفیعی، استاد مشاور: محمود دهقانی، دانشگاه هنر تهران، دانشکده سینما و تئاتر، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1393[۶۹]
 11. مفرد، زهرا، بررسی آثار حقوق مادی و معنوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی در حقوق ایران، استاد راهنما: محسن روشن، استاد مشاور: مونا استادی، موسسه آموزش عالی علامه فیض کاشانی، دانشکده علوم انسانی،
 12. پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1398 [۷۰]
 13. عبدالخالق زرار، په رزین، مراسم ازدواج و خواستگاری در جامعه ایران دوره ی قاجار از منظر سفرنامه نویسان و جهانگردان غربی، استاد راهنما: عزیز طالعی قره‌قشلاق، استاد راهنما: زینب احمدوند، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد1400 [۷۱]
 14. مهدی، امیرفخریان، بررسی تطبیقی احکام و قوانین نامزدی و خواستگاری و ضمانت اجرای آن در فقه امامیه و یهودیت، استاد راهنما: حسن مبینی، دانشگاه پیام نور استان مازندران، مرکز پیام نور ساری، کارشناسی ارشد1400 [۷۲]
 15. خدایاری شوطی، سعیده، حقوق خواستگاری و نامزدی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، استاد راهنما: حیدر باقری اصل، استاد مشاور: سیدمحمدتقی علوی، دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد1394[۷۳]
 16. کوهستانی، مریم، نگرش دختران پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه، استاد راهنما: طاهره جعفری، استاد مشاور: عزت خادمی، دانشکده رفاه، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396 [۷۴]
 17. ترزبان، لیلا، بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه و حقوق ایران و مراکش، استاد راهنما: سیدعبدالمطلب احمدزاده، دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی، گروه حقوق، پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1399[۷۵]

پانویس

 1. ربیعی، علی‌اکبر، بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه مذاهب خمسه اسلامی، بهار و تابستان 1397ش
 2. طاهری شهاب، سید محمد، خواستگاری نادرشاه افشار از الیزابت دختر پطر کبیر، مهر 1345ش
 3. فتحعلی بیگی، داود، سایه ای از شبیه مضحک: شرحی بر اجرای نمایش، «خواستگاری»، مهر 1384ش
 4. فاطمی، موسی، لرکی ها (آداب عروسی لرکی ها از خواستگاری تا پاگشا)، بهمن 1353ش
 5. مقدادی، محمد مهدی، خواستگاری در فقه و حقوق، پاییز 1383ش
 6. تفضلی، احمد، خواستگاری افراسیاب از اسپندارمد (نمونه ای از بن مایه اغوا در اساطیر ایرانی)، زمستان 1367ش
 7. همایونی، صادق، خواستگاری - نامزدی - عقد و عروسی در شیراز، بهار 1354ش
 8. مکری، محمد، بازی خرمایله یا خواستگاری از شرف نسا، آذر 1328ش
 9. توکلی کرمانی، سعید، خواستگاری و نامزدی، مرداد 1376ش
 10. رضایی، محدثه، خواستگاری با انگشتان جوهری، آبان 1389ش
 11. فروزان فرد، هدیه، خشونت علیه زنان به هنگام خواستگاری، زمستان 1399ش
 12. سعید، مریم؛ شریعتی فر، سیدعلی اکبر؛ روزبهانی، سعید؛ بررسی خواستگاری زنان از مردان در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد روان شناختی کارل گوستا یونگ، تابستان 1400ش
 13. دامادی، محسن، خواستگاری، دی و بهمن 1374ش
 14. علوی قزوینی، سیدعلی، خواستگاری (فقهی – حقوقی)
 15. چخوف، آنتون، خواستگاری،(کمدی در یک پرده)، دی 1331ش
 16. فتحی، مریم،(ابعاد فرهنگی اجتماعی) خواستگاری
 17. قدیریان، محمد، خواستگاری
 18. شاهیاری حیدرلو، زهرا، چراغی کوتیانی،اسماعیل؛ (مقاله پژوهشی حوزه) بررسی و نقد حرمت خواستگاری مخطوبه در فقه امامیه، تابستان ۱۴۰۱ش
 19. قاسم زاده، سید مرتضی، اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن، ۱۳۷۹ش
 20. موسویان، سید ابوالفضل، حدیدی، علی اصغر؛ بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری(مقاله پژوهشی حوزه)، زمستان 1398ش
 21. لطفی، اسدالله، قربانی، فتح الله، خواستگاری از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، تابستان ۱۳۸۸ش
 22. هاشمی، احسان الله، ازدواج و خواستگاری در اردستان، دی تا اسفند ۱۳۶۸ش
 23. توکلی کرمانی، سعید، خواستگاری و نامزدی، ۱۳۷۶ش
 24. فریور، بابک، نکات مهم خواستگاری، اسفند ۱۳۸۸ش
 25. طاهرخانی، شادی، تاثیر اصالت ایرانی-تورانی نگارگر در نمایش جایگاه اجتماعی زن نگاره های خواستگاری نسخه مصور ورقه و گلشاه، سال1400ش
 26. بیات، علی؛ رفیعی هنر، حمید، بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری، سال1397ش 
 27. اسمعیل طلایی، فاطمه؛ شریعتمدار، آسیا ؛ برجعلی، احمد؛ فرحبخش کیومرث؛ خونین زاده، محمدحسین، خواستگاری مبتنی بر آموزه های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم، سال1398ش
 28. احمدابوالجود، احمدالسیدمحمد، روابط قبل از خواستگار ی: آسیب ها و سلامت آن، سال1383ش 
 29. جعفری، طاهره، کوهستانی، مریم؛ نگرش دختران جوان پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه در سال 96-1395)، سال1397ش
 30. محمدیان، علی، ناجم حصاری، محمد، درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولی دختر، 1401
 31. گراوند، حسین؛ نوابخش، فرزاد؛ مشهدی، ژیلا، بحران همسرگزینی در شهرستان کوهدشت با تاکید بر نبودن خواستگار برای دختران در سن ازدواج سال 1395، 1396ش
 32. شفیعی، علی، تحلیل انتقادی رویکرد فقه سنتی نص گرا به حقوق زنان (مورد پژوهی حق زن در نگاه به خواستگار)، 1399ش
 33. صمصام‌شریعت، علیرضا، گفت‌و‌گوها و آزمون خواستگاری: مهارت‌هایی برای شناخت بیشتر، 1397ش
 34. فاطمی‌سیرت، سیداسلام،80 کلید روانشناسی قبل از ازدواج (مجردها بخوانند)، 1396ش
 35. گروه وکلای پایه یک دادگستری سفیران صلح و قانون، وکیل‌یار خانواده: ازدواج (خواستگاری. عقد)، طلاق (توافقی)، مهریه، نفقه، تمکین، حضانت، اجرت‌المثل، عقد موقت (صیغه)، نحوه محاسبه مهریه (به ارزش روز)، 1396ش
 36. حسینی، سیدحسین، آیین خواستگاری و ازدواج، 1396ش
 37. هاشمی‌پور، بیژن، نکته‌های طلایی در خواستگاری، ازدواج، زندگی زناشویی و بارداری، 1395ش
 38. مظاهری، علی‌اکبر؛ یوسفی، رقیه؛ دهقانی‌زاده، محمدرضا؛ کوثری، فاطمه، دختران و انتخاب همسر: خواستگاری عاقلانه و حیامندانه دختران از پسران، 1395ش
 39. طاهرنژاد، امید، مراسم خواستگاری در قرآن، 1397ش
 40. بابایی، حسن، قوانین و مقررات مربوط به حمایت از خانواده به انضمام: مواد مربوط به خواستگاری، موانع نکاح، شرایط صحت نکاح، کلیات طلاق، اقسام طلاق، ...، 1394ش
 41. معظمی‌گودرزی، شهره، بررسی خواستگاری در فقه و حقوق، 1391ش
 42. السادات حسینی، نفیسه، یک عمر یک انتخاب: مجموعه سوالات خواستگاری، 1390ش
 43. رادمنش، مسلم، سوالات خواستگاری: مبانی انتخاب همسر و چگونگی شناخت خواستگار، 1394ش
 44. بابایی، علی؛ بابایی، مجتبی؛ سجادییان، پریناز؛ بابایی، زینب، بهترین راه انتخاب همسر و دوران خوب نامزدی، 1397ش
 45. اسدی، سیف‌الله، خواستگاری، ازدواج، زندگی، 1381ش
 46. یزدخواستی، حمیدرضا، خواستگاری به سبک ایرانی، 1390ش
 47. هادیان، فاطمه؛ سه‌ترکی‌مقدم، سمیه؛ عسگری، لیلا، خواستگاری حواس جمع می‌خواهد: روش‌های آشنایی و مراسم خواستگاری و نامزدی، 1393ش
 48. هاشمی‌محجوب، سیدمصطفی، خواستگاری تلاشی برای خوشبختی: ویژه دختران و پسران، 1396ش
 49. پلنگ‌پوش، منیژه، خواستگاری (90 نکته کاربردی برای مراسم خواستگاری)، 1388ش
 50. صمصام‌شریعت، علیرضا، گفت‌و‌گوها و آزمون خواستگاری: مهارت‌هایی برای شناخت بیشتر، 1397ش
 51. طاهرنژاد، امید، مراسم خواستگاری در قرآن، 1397ش
 52. میرصمدزاده، بهنام، از خواستگاری تا زمان عقد، 1398ش
 53. خیراندیش، سعید، از خواستگاری تا عروسی، 1398ش
 54. احمدی‌نژادفرسنگی، نعیم، راهنمای یک خواستگاری موفق: کتاب برگزیده در نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری، 1397ش
 55. الهایی، ماجد؛ عفراویان، زینب، نکات طلایی دوران خواستگاری: سئوالات قبل از خواستگاری، تشخیص اختلالات شخصیتی قبل از ازدواج، 1398ش
 56. اسماعیلی، سمیرا، صفر تا صد یک خواستگاری موفق (جلد 1)، 1399ش
 57. حسینی‌اطهر، علیرضا، خواستگاری و نکاح معتده از منظر فریقین، 1401ش
 58. مطهری، مرتضی، حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام: خواستگاری، مهر، نفقه، ارث و طلاق (جلد 2)، 1400ش
 59. رضایی‌زاده، محمد، خواستگاری و سرنوشت، 1373ش
 60. اسماعیلی، سمیرا، صفر تا صد یک خواستگاری موفق (جلد 2)، 1399ش
 61. معینی، حسن، بررسی چگونگی هدایت بازیگر برای ارائه کاراکترهای روان‌نژند و روان‌پریش با تکیه بر سه اثر چخوف (مرغ دریایی، جشن سالگرد، خواستگاری)؛ عنوان بخش عملی: کارگردانی نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار، 1393ش
 62. دوگانی آغچغلو، ولی اله، بررسی احکام فقهی و حقوقی بین زن و مرد در دوران خواستگاری و نامزدی از نظر فریقین، 1392ش
 63. صدیق، مریم، رئالیسم خیالپردازانه در نظریات اجرایی یوگنی واختانگوف – پروژه عملی: کارگردانی نمایش خواستگاری اثر آنتوان چخوف، 1388ش
 64. خدایاری شوطی، سعیده، حقوق خواستگاری و نامزدی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، 1394ش
 65. اسلامی، مهدی، بررسی فقهی وحقوقی خواستگاری، 1393ش
 66. شایسته، ایوب، احکام خواستگاری و آثار فقهی حقوقی آن، 1396ش
 67. مصلح، محمدصالح، مبانی فقهی احکام ازدواج درقانون مدنی افغانستان وتطبیق آن بادیدگاه صاحب جواهر، 1390ش
 68. عبدالحسین، ابراهیم، بررسی احکام خواستگاری در فقه امامیه، 1400ش
 69. معینی، حسن، بررسی چگونگی هدایت بازیگر برای ارائه کاراکترهای روان‌نژند و روان‌پریش با تکیه بر سه اثر چخوف (مرغ دریایی، جشن سالگرد، خواستگاری)؛ عنوان بخش عملی: کارگردانی نمایش هملت به روایت مردم کوچه و بازار، 1393ش
 70. مفرد، زهرا، بررسی آثار حقوق مادی و معنوی ناشی از بر هم خوردن نامزدی در حقوق ایران، 1398ش
 71. عبدالخالق زرار، په رزین، مراسم ازدواج و خواستگاری در جامعه ایران دوره ی قاجار از منظر سفرنامه نویسان و جهانگردان غربی، 1400ش
 72. مهدی، امیرفخریان، بررسی تطبیقی احکام و قوانین نامزدی و خواستگاری و ضمانت اجرای آن در فقه امامیه و یهودیت، 1400ش
 73. خدایاری شوطی، سعیده، حقوق خواستگاری و نامزدی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، 1394ش
 74. کوهستانی، مریم، نگرش دختران پیرامون فرهنگ خواستگاری به شیوه سنتی و جدید؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده رفاه، 1396ش
 75. ترزبان، لیلا، بررسی تطبیقی خواستگاری در فقه و حقوق ایران و مراکش، 1399ش

منبع

 • ((خواستگاری))، سایت علم نت، بازدید 9بهمن 1401
 • ((خواستگاری))، سایت نورمگز، بازدید 9بهمن 1401
 • ((خواستگاری))، سایت گنج(ایرانداک)، بازدید 9بهمن 1401
 • ((خواستگاری))، سایت پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بازدید 9بهمن 1401
 • ((خواستگاری))، سایت سیویلیکا، بازدید 9بهمن 1401
 • ((خواستگاری))، سایت گیسوم، بازدید 9بهمن 1401
 • ((خواستگاری))، سایت پرتال جامع علوم انسانی، بازدید 9بهمن 1401