مأخذ شناسی فعالیت اجتماعی زنان

از ویکی جنسیت
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فعالیت اجتماعی زنان؛ معرفی آثار مربوط به فعالیت اجتماعی زنان.

فعالیت اجتماعی زنان از جمله مسائلی است که امروزه با پیشرفت بشر و گسترش روابط انسانی، اهمیت بسیاری یافته است. زیرا زنان به عنوان نیمی از جامعه می‌توانند نقش‌های مؤثری در اجتماع داشته باشند. نحوی حضور زنان در اجتماع یکی از مسائل مهم مطرح در جوامع امروزی است. بر اساس تعالیم روشنگر اسلام وظیفه‌ی اصلی زنان ایفای نقش مادری و همسری است اما امروزه از سویی زنان به علل گوناگون از جمله نیازمندی‌های اقتصادی به اشتغال بیرون از خانه روی آورده‌اند و علاوه بر مسئولیت‌های خود در خانه( تربیت فرزندان و همسرداری) مسئولیت‌های اجتماعی دیگری را نیز پذیرفته‌اند. زنان در صورت انجام وظایف اصلی خود و رعایت حدود عفت و حیا می‌توانند به فعالیت‌های اجتماعی بپردازند.

مقالات

مقالات نشریه‌ای

 1. حاجی بابایی، حمیدرضا، واحدجوان، وحید، نویسنده مسئول: علیزاده، مریم، قوّامیت مردان و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان از منظر قرآن کریم، پژوهشنامه معارف قرآنی، بهار 1401، شماره، 48 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (صفحه - از 160 تا 184 )[۱]
 2. حسینی، ذکیه سادات، امامیان، حسن، اسداف، توفیق، اصول اخلاقی فعالیت های اجتماعی زنان مسلمان، pure life, Volume 8, Issue 26, Spring 2021[۲]
 3. عبدسرمدی، نرگس، خانمحمدی، کریم، هاشمیان، سیدمحمدحسین، الگوی تحلیلی فعالیت اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای، دانش سیاسی، پاییز و زمستان 1399، شماره 32 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (صفحه - از 621 تا 648 )[۳]
 4. صالحی، سید عباس ، نظریه‌ها و راهبردها در حجاب و فعالیت‌های اجتماعی زنان، حوزه، بهار و تابستان 1391، دوره بیست و نهم، شماره 163 و 164 (‎22 صفحه - از 3 تا 24 )[۴]
 5. فیاضی، مهرناز، میرکازهی ریگی، فائزه، موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، مجله زن و فرهنگ، زمستان 1395، شماره 30 (صفحه - از 59 تا 73 )[۵]
 6. ارجمند، الهام، نویسنده مسئول: صداقتی فرد، مجتبی، انگیزه های زنان ایرانی از شرکت در فعالیت های اجتماعی پژوهشی در شناسایی عامل های مؤثر بر مشارکت زنان (مطالعه ی موردی: زنان 20 تا 34 سال شهر سمنان)، فصلنامه زن و جامعه، تابستان 1389، سال اول، شماره 2 ISC (صفحه - از 97 تا 122 )[۶]
 7. فرحی، الهه، محمدی، نسرین، فعالیت های اجتماعی زنان در عصر مشروطه، تاریخ نو، تابستان 1397، شماره 23 (‎14 صفحه - از 43 تا 56 )[۷]
 8. بهرام، فریده، فعالیت‌های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق، فصلنامه فقه و حقوق نوین، پاییز 1399 ، شماره 3 ISC (صفحه - از 111 تا 134 )[۸]
 9. رحمت آبادی، اعظم، فعالیت های علمی - اجتماعی زنان خاندان اهل بیت (ع)، بانوان شیعه، تابستان 1386، شماره 12 (‎20 صفحه - از 87 تا 106 )[۹]
 10. مفتح، محمد هادی، یوسفی، سحر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در آرای ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎ استناد به آیات 33 احزاب و 34 نساء، دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی ، پاییز و زمستان 1394، شماره 2 ISC (صفحه - از 99 تا 108 )[۱۰]
 11. حسینی، سیدابراهیم، احکام و فلسفه احکام: نحوه حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از نگاه استاد مطهری، مکاتبه و اندیشه، زمستان 1388، شماره 34 (‎20 صفحه - از 155 تا 174 )[۱۱]
 12. نجف پور، حیران، بررسی فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی زنان 15 - 49 ساله مناطق شهری ایلام در سال 79 – 80، فصلنامه فرهنگ ایلام، پاییز و زمستان 1381، شماره 11 و 12 ISC (صفحه - از 98 تا 109 )[۱۲]
 13. اراک حمزه، علی، دادخواه، خدیجه، ظهور زنان ایرانی در حوزه فعالیت های اجتماعی و ادبی، نشریه: پژوهش زبان های خارجی، سال1385، شماره 36 (ویژه نامه فرانسه) (صفحات :17-38)[۱۳]
 14. میرزا ابوالحسن خان ایلچی، محسن، مصری، شایان، کاربرد نرم افزارهای پیام رسان در گسترش فعالیت اجتماعی زنان، روزنامه نگاری الکترونیک، سال اول زمستان 1394 ، شماره 1[۱۴]

مقالات کنفرانسی

 1. میرکریمی، اکرم سادات، بایدها و نبایدهای فعالیت اجتماعی زنان با توجه به سیره حضرت خدیجه(س)، همایش ملی بانوی هزاره اسلام (بزرگداشت حضرت خدیجه)، 1400ش[۱۵]
 2. چاوشی، حسن، بررسی تطبیقی فعالیت اجتماعی- سیاسی زنان از منظر فقه فریقین، پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی، 1398ش[۱۶]
 3. حسین زاده، خدیجه، فعالیت های اجتماعی زنان و فرهنگ تسامح در بوشهر در دوره پهلوی، همایش ملی تسامح و مدارا در فرهنگ ایران و اسلام، 1395ش[۱۷]
 4. امان پور، سعید، حصیری، آمنه، نگرش روستاییان به جایگاه زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی روستا (مطالعه موردی: روستای شهنیا ؛ بخش بردخون)، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، 1394ش[۱۸]


کتب

 1. طاهری نیا، احمد، حضور زن در عرصه‌های اجتماعی - اقتصادی از نگاه آیات و روایات، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1389ش[۱۹]
 2. محمدی نیا، اسدلله، فعالیت اجتماعی بانوان: راه حل اشتغال و ازدواج جوانان، سبط اکبر، چاپ اول، 1381ش[۲۰]

پایان‌نامه‌ها

 1. شجاعی، طیبه، فعالیت اجتماعی زنان در جامعه صیادی بوشهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد راهنما: مصطفی ندیم، استاد مشاور: علیرضا عسکری چاوردی، عبدالرسول خیراندیش، 1392، کارشناسی ارشد[۲۱]
 2. ابراهیمی، فریبا، بررسی عوامل موثر بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در استان اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال - پژوهشکده علوم اجتماعی، استاد راهنما: صمد عابدینی ، 1393، کارشناسی ارشد[۲۲]
 3. آساره، ماجده، بررسی فعالیت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن مجید و سنت شریف، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد مرکزی، استاد راهنما: تبرائیان، محمدحسن، 1379، کارشناسی ارشد[۲۳]

پانویس

 1. حاجی بابایی، حمیدرضا، واحدجوان، وحید، نویسنده مسئول: علیزاده، مریم، قوّامیت مردان و تأثیر آن بر فعالیت اجتماعی زنان از منظر قرآن کریم، 1401ش
 2. حسینی، ذکیه سادات، امامیان، حسن، اسداف، توفیق، اصول اخلاقی فعالیت های اجتماعی زنان مسلمان، 2021م
 3. عبدسرمدی، نرگس، خانمحمدی، کریم، هاشمیان، سیدمحمدحسین، الگوی تحلیلی فعالیت اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای، 1399ش
 4. صالحی، سید عباس ، نظریه‌ها و راهبردها در حجاب و فعالیت‌های اجتماعی زنان، 1391ش
 5. فیاضی، مهرناز، میرکازهی ریگی، فائزه، موانع مشارکت زنان بلوچ در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، 1395ش
 6. ارجمند، الهام، نویسنده مسئول: صداقتی فرد، مجتبی، انگیزه های زنان ایرانی از شرکت در فعالیت های اجتماعی پژوهشی در شناسایی عامل های مؤثر بر مشارکت زنان، 1389ش
 7. فرحی، الهه، محمدی، نسرین، فعالیت های اجتماعی زنان در عصر مشروطه، 1397ش
 8. بهرام، فریده، فعالیت‌های اجتماعی زنان از دیدگاه فقه و حقوق، 1399ش
 9. رحمت آبادی، اعظم، فعالیت های علمی - اجتماعی زنان خاندان اهل بیت (ع)، 1386ش
 10. مفتح، محمد هادی، یوسفی، سحر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در آرای ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎ استناد به آیات 33 احزاب و 34 نساء، 1394ش
 11. حسینی، سیدابراهیم، احکام و فلسفه احکام: نحوه حضور زنان در فعالیت های اجتماعی از نگاه استاد مطهری، 1388ش
 12. نجف پور، حیران، بررسی فعالیت های اجتماعی سیاسی و فرهنگی زنان 15 - 49 ساله مناطق شهری ایلام در سال 79 – 80، 1381ش
 13. اراک حمزه، علی، دادخواه، خدیجه، ظهور زنان ایرانی در حوزه فعالیت های اجتماعی و ادبی، 1385ش
 14. میرزا ابوالحسن خان ایلچی، محسن، مصری، شایان، کاربرد نرم افزارهای پیام رسان در گسترش فعالیت اجتماعی زنان، 1394ش
 15. میرکریمی، اکرم سادات، بایدها و نبایدهای فعالیت اجتماعی زنان با توجه به سیره حضرت خدیجه(س)، 1400ش
 16. چاوشی، حسن، بررسی تطبیقی فعالیت اجتماعی- سیاسی زنان از منظر فقه فریقین، 1398ش
 17. حسین زاده، خدیجه، فعالیت های اجتماعی زنان و فرهنگ تسامح در بوشهر در دوره پهلوی، 1395ش
 18. امان پور، سعید، حصیری، آمنه، نگرش روستاییان به جایگاه زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی روستا، 1394ش
 19. طاهری نیا، احمد، حضور زن در عرصه های اجتماعی - اقتصادی از نگاه آیات و روایات، 1389ش
 20. محمدی نیا، اسدلله، فعالیت اجتماعی بانوان: راه حل اشتغال و ازدواج جوانان، 1381ش
 21. شجاعی، طیبه، فعالیت اجتماعی زنان در جامعه صیادی بوشهر، 1392ش
 22. ابراهیمی، فریبا، بررسی عوامل موثر بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در استان اردبیل، 1393ش
 23. آساره، ماجده، بررسی فعالیت اجتماعی زنان از دیدگاه قرآن مجید و سنت شریف، 1379ش

منابع

 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت نورمگز، بازدید 8 بهمن 1401
 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت پرتال جامع علوم انسانی، بازدید 8 بهمن 1401
 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت سیویلیکا، بازدید 8 بهمن 1401
 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت بوک روم، بازدید 8 بهمن 1401
 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت گیسوم، بازدید 8 بهمن 1401
 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت علم نت، بازدید 8 بهمن 1401
 • ((فعالیت اجتماعی زنان))، سایت حدیث نت، باردید 8 بهمن 1401