تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳ ‏۱۹:۳۸
   
 
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۶ دسامبر ۲۰۲۳

     ‏۰۸:۴۶  مدیریت بدن‏‏ ۵ تغییر تاریخچه [محمدمهدی محمدی‏؛ قاسم ابراهیمی پور‏ (۴ بار)]
     
‏۰۸:۴۶ (کنونی | قبلی) ۰ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۸ (کنونی | قبلی) قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۳۲ (کنونی | قبلی) محمدمهدی محمدی بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۱۵ (کنونی | قبلی) −۳ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۸:۱۰ (کنونی | قبلی) قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     ‏۰۸:۳۷  بدن تفاوتتاریخچه قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها

‏۴ دسامبر ۲۰۲۳

‏۳ دسامبر ۲۰۲۳

     ‏۱۱:۴۰  مدیریت بدن‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۳۳ [قاسم ابراهیمی پور‏؛ Wiki-fazel‏ (۳ بار)]
     
‏۱۱:۴۰ (کنونی | قبلی) ۰ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۰۵:۱۶ (کنونی | قبلی) Wiki-fazel بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
     
‏۰۴:۴۴ (کنونی | قبلی) ۰ Wiki-fazel بحث مشارکت‌ها (←‏منابع)
     
‏۰۴:۴۲ (کنونی | قبلی) +۳۱ Wiki-fazel بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۱:۲۹  بدن‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۴۴ [Wiki-fazel‏؛ محمدمهدی محمدی‏ (۳ بار)]
     
‏۱۱:۲۹ (کنونی | قبلی) محمدمهدی محمدی بحث مشارکت‌ها (←‏بدن‌های عرفی/بازیگر)
     
‏۱۱:۲۹ (کنونی | قبلی) محمدمهدی محمدی بحث مشارکت‌ها (←‏بدن‌های رام/خودسر)
     
‏۱۱:۲۸ (کنونی | قبلی) محمدمهدی محمدی بحث مشارکت‌ها (←‏بدن‌های زنانه/مردانه)
     
‏۰۴:۲۹ (کنونی | قبلی) +۳۴ Wiki-fazel بحث مشارکت‌ها

‏۲ دسامبر ۲۰۲۳

     ‏۱۹:۴۶  مدیریت بدن‏‏ ۲ تغییر تاریخچه −۶٬۷۱۴ [قاسم ابراهیمی پور‏ (۲ بار)]
     
‏۱۹:۴۶ (کنونی | قبلی) −۱ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۹:۴۵ (کنونی | قبلی) −۶٬۷۱۳ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
نو    ‏۱۹:۲۱  بدن‏‏ ۵ تغییر تاریخچه +۱۱٬۷۴۸ [قاسم ابراهیمی پور‏ (۵ بار)]
     
‏۱۹:۲۱ (کنونی | قبلی) قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۹:۱۰ (کنونی | قبلی) −۱ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۸:۴۷ (کنونی | قبلی) +۷۵۴ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۸:۳۸ (کنونی | قبلی) +۳۴۹ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها
نو    
‏۱۸:۲۸ (کنونی | قبلی) +۱۰٬۶۴۰ قاسم ابراهیمی پور بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «<big>'''بدن، تفاوت‌های جسمی زن و مرد از رویکردهای مختلف.'''</big> بدن انسان، موضوعی پیچیده با گونه‌های متفاوت ‌است که موضوع علوم گوناگونی چون فلسفه، زیست‌شناسی، فیزیولوژی، طب و جامعه‌شناسی واقع شده است. در آموزه‌های دینی نیز با دو رویکرد هنجاری...» ایجاد کرد)